Dinsdag 6 mei 2014, commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J)Aanvang: 15:10 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.E120003 en E120004

Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens; Voorstel voor een richtlijn betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de autoriteiten met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van strafbare feiten en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

Bespreking brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 22 april 2014

4.E130041

Voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie

Bespreking van de concrete invulling van de samenwerking met de Tweede Kamerrapporteur Europees Openbaar Ministerie

5.Rondvraag


Korte aantekeningen