Dinsdag 6 mei 2014, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.33740

Afschaffing van de verplichte maatschappelijke stage

Nadere procedure

3.33840

Technische verbeteringen van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Procedure

4.T01791

Toezegging Gevolgen cultuurbezuinigingen voor de cultuursector (33.750 VIII)

Bespreking van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 april 2014 inzake effecten cultuurbezuinigingen (33750 VIII, G)

5.T00983 en T01120

Toezegging Evaluatie adviesrecht, voordracht en one-tiermodel (30.599); Toezegging Evaluatie medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs (31.266)

Bespreking van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 april 2014 inzake reactie op onderzoeksrapport naar het functioneren van medezeggenschap in de mbo-sector (31266, G)

6.Halfjaarlijks rappel toezeggingen

Bespreking van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2014 inzake het halfjaarlijks rappel (33750 VIII, H)

8.Rondvraag


Korte aantekeningen