33.740

Afschaffing van de verplichte maatschappelijke stageMet dit wetsvoorstel wordt de wettelijk verplichte maatschappelijke stage afgeschaft.

Leerlingen in het voortgezet onderwijs hoeven hierdoor niet meer verplicht een maatschappelijke stage te lopen. Dit wetsvoorstel geeft scholen de vrijheid om de maatschappelijke stage wel als facultatief programmaonderdeel aan te bieden. Door in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) te regelen dat scholen zelf de keuze hebben om de maatschappelijke stage al dan niet aan te bieden, krijgen scholen meer ruimte om hun onderwijsprogramma naar eigen inzicht in te richten. De maatschappelijke stage blijft een volwaardig en erkend programmaonderdeel in het voortgezet onderwijs.

In dit wetsvoorstel worden de vakbenamingen Latijnse taal en literatuur en Griekse taal en literatuur gewijzigd in Latijnse taal en cultuur, respectievelijk Griekse taal en cultuur. De nieuwe vakbenamingen ontstaan door de integratie van de eindtermen van klassieke culturele vorming met de eindtermen van Latijnse taal en literatuur, respectievelijk Griekse taal en literatuur.

Het examenvak algemene natuurwetenschappen wordt uit het gemeenschappelijke deel van de profielen van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) geschrapt. Sinds 2007 is het vak algemene natuurwetenschappen al niet meer verplicht in het gemeenschappelijk deel van het havo bovenbouwprogramma.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.740, A) is op 20 februari 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, VVD, D66, GroenLinks en de PvdA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 juni 2014 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, D66, SGP en GroenLinks stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2013

titel

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, het invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur en het schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

47