Dinsdag 26 mei 2015, commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Terugkoppeling reis Kamervoorzitter en lid Backer naar Georgië

Mondelinge terugkoppeling door de Kamervoorzitter

3.Inventarisering beschikbaarheid Minister van Buitenlandse Zaken

Goedkeuring Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie met Georgië; Goedkeuring Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie met de Republiek Moldavië; Goedkeuring Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie met Oekraïne

Bespreking

4.Rondvraag


Korte aantekeningen