Dinsdag 22 september 2015, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 16:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.33691

Wijziging institutionele bepalingen van het decentrale bestuur

Inbreng voor het nader voorlopig verslag

4.Halfjaarlijks rappel toezeggingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 september 2015 (34000 VII, F)

6.Rondvraag


Korte aantekeningen