Dinsdag 22 september 2015, commissie Economische Zaken (EZ)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Deskundigenbijeenkomst Wet natuurbescherming (33348)

Bespreking

8.Rondvraag


Korte aantekeningen