Dinsdag 27 oktober 2015, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.34109

Erfgoedwet

Inbreng voor het nader voorlopig verslag

5.Toezeggingenrappel OCW

Bespreking verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 oktober 2015 inzake reactie op halfjaarlijks rappel toezeggingen

7.Rondvraag


Korte aantekeningen