Dinsdag 24 november 2015, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 15:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.27925

Bestrijding internationaal terrorisme

Inbreng voor een brief aan de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

3.Input voor de internationale veiligheidsstrategie van de Hoge Vertegenwoordiger van de EU Mogherini

4.Franse voorstel inzake "groene kaart" maatschappelijk verantwoord ondernemen

5.AIV-advies + Kabinetsreactie 'Instabiliteit rond Europa'

Bespreking

6.Mededelingen en informatie

7.Rondvraag


Korte aantekeningen