Dinsdag 19 januari 2016, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.32.317, FR

JBZ-Raad

Bespreking van de geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 25-26 januari 2016

4.E110005

Richtlijn voor het gebruik van passagiersgegevens voor de preventie, detectie, het onderzoek en vervolging van terroristische daden en zware criminaliteit (Europees PNR)

Bespreking verslag van een schriftelijk overleg met de minister van V&J d.d. 14 december 2015 en de brief van de minister van V&J d.d. 14 december 2015 inzake voortgang besluitvorming PNR-richtlijn

5.Nederlands EU-Voorzitterschap 2016

Bespreking van de brief van 16 december 2015 inzake stand van zaken JBZ-dossiers Nederlands Voorzitterschap

7.Rondvraag


Korte aantekeningen