Dinsdag 26 januari 2016, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)Aanvang: 16:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

9.
Rondvraag


Korte aantekeningen