Dinsdag 5 juli 2016, commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (start om plm. 14:35 uur, direct aansluitend op de combivergadering IMRO-EZ)

7.Rondvraag


Korte aantekeningen