Dinsdag 5 juli 2016, commissies Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) en Economische Zaken (EZ)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Aanvangspakket circulaire economie (E150034, E150035, E150036, E150037 en E150038)

Brief van de staatssecretaris van I&M van 30 juni 2016 in reactie op brief van 2 juni 2016 (verslag schriftelijk overleg 34395, B)

Bespreking

3.Rondvraag


Korte aantekeningen