Dinsdag 25 oktober 2016, commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

4.Evaluatie Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

Brief van de minister van I&M van 12 oktober 2016 inzake kabinetsreactie evaluatie Rli (33411, A)

Bespreking

6.Rondvraag


Korte aantekeningen