33.411

Raad voor leefomgeving en infrastructuurDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).


Stand van zaken

De commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) heeft op 5 oktober 2021 een gesprek gevoerd met de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) over het werkprogramma 2021-2022. De onderwerpen waren het in februari 2021 verschenen advies ‘Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid’ en het voor het laatste kwartaal van 2021 geplande advies 'Sturen op schaarse ruimte'. Hierbij is de kabinetsreactie op het Rli-advies "Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid" (EK 31.305 / 33.411, A) betrokken.

De overige door de Raad aangehaalde mogelijke gespreksonderwerpen uit het werkprogramma 2021-2022 van de Raad worden onder de aandacht gebracht van de meer aangewezen commissies EZK/LNV en BiZa/AZ.


Kerngegevens

begonnen

20 september 2012

titel

Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli)

schriftelijke voorbereiding


Documenten