33.411

Raad voor leefomgeving en infrastructuurDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) hebben bij brief van 6 april 2021 inbreng geleverd voor een schriftelijk overleg over de brief van de minister van I&W met de kabinetsreactie op het briefadviesPDF-document "Groen uit de crisis" (EK 33.043 / 33.411, B).

De commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) gaat de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) voor of na het aanstaande zomerreces uitnodigen voor een gesprek over zijn werkprogramma 2021-2022. Bij de Rli wordt navraag gedaan wanneer de onderzoeksresultaten van de voorgestelde vijf thema's uit de brief van 4 december 2020 verwacht kunnen worden (EK, F).


Kerngegevens

begonnen

20 september 2012

titel

Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli)

schriftelijke voorbereiding


Documenten