Dinsdag 4 april 2017, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

5.Rondvraag


Korte aantekeningen