Dinsdag 4 april 2017, commissie Veiligheid en Justitie (V&J)Aanvang: 12:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.34218

Wet continuïteit ondernemingen I

Bespreking

3.Rondvraag


Korte aantekeningen