Dinsdag 11 april 2017, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 13:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.IPKO mei/juni 2017

Interparlementair Koninkrijksoverleg vanaf 2014

Bespreking

6.Rondvraag


Korte aantekeningen