Dinsdag 11 april 2017, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 14:20 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (Deze vergadering start om plm. 14:20 uur - aansluitend aan de combivergadering van de commissies OCW-SZW)

5.Rondvraag


Korte aantekeningen