Dinsdag 30 mei 2017, commissie Veiligheid en Justitie (V&J)Aanvang: 15:20 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

5.Voorbereiding volgend debat over de staat van de rechtsstaat

Bespreking

7.Rondvraag


Korte aantekeningen