34.372

Computercriminaliteit IIIDit wetsvoorstel versterkt in het wetboek van Strafrecht (Sr) en het wetboek van Strafvordering (Sv) de opsporing en vervolging van computercriminaliteit. Hiermee wordt de wetgeving aangepast aan de technologische ontwikkelingen op internet en het gebruik van computers voor communicatie en de verwerking en opslag van gegevens. Ook worden burgers beter beschermd tegen bijvoorbeeld het verleiden van een minderjarige tot ontucht (grooming) of de verspreiding van kinderpornografie en ernstige computercriminaliteit.

Met dit voorstel mogen politie en justitie straks heimelijk en op afstand (online) onderzoek doen in computers (pc, mobiele telefoon of server). Opsporingsambtenaren krijgen meer mogelijkheden om verschillende onderzoekshandelingen toe te passen bij de opsporing van ernstige delicten. Zij kunnen bij een zeer ernstig misdrijf (mensenhandel of deelname aan een terroristische organisatie) gegevens ontoegankelijk maken of kopiëren en als het gaat om een ernstig misdrijf communicatie aftappen of observeren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 20 december 2016 aangenomen door Tweede Kamer. PvdA, Van Vliet, Houwers, Monasch,  VVD, SGP, ChristenUnie en het CDA stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft op 15 mei 2018 het eindverslag uitgebracht. De plenaire behandeling vindt plaats op 19 juni 2018.

De commissie gaat het Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk (EK, C met bijlage). betrekken bij de behandeling van dit wetsvoorstel en de deskundigenbijeenkomst op 20 juni 2017 over dit wetsvoorstel en het wetsvoorstel Vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie (33.542).

Op 20 juni 2017 vond een deskundigenbijeenkomst plaats over dit wetsvoorstel en het voorstel Vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie (33.542).  

De commissie kiest uit haar midden de leden Duthler (VVD), Bredenoord (D66), Beuving (PvdA), Strik (GroenLinks) en Gerkens (SP) die de voorbereidingsgroep vormen voor de organisatie van de deskundigenbijeenkomst.


Kerngegevens

ingediend

21 december 2015

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via