Dinsdag 13 juni 2017, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

7.Rondvraag


Korte aantekeningen