Dinsdag 13 juni 2017, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 15:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.Toezegging T02055 - Betrekken Eerste Kamer bij monitoring wet / Toezegging T02061 - Kwalitatief monitoren wet / Toezegging T01768 - Instroommomenten masteropleidingen

Toezegging Instroommomenten masteropleidingen (33.519); Toezegging Betrekken Eerste Kamer bij monitoring wet (34.035); Toezegging Kwalitatief monitoren wet (34.035)

Inbreng voor schriftelijk overleg, naar aanleiding van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 juni 2017 inzake aanbieding tweede monitorrapportage studievoorschot (34035, AA)

5.Rondvraag


Korte aantekeningen