Dinsdag 4 juli 2017, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 14:35 uur

Agenda

1.NB dit is een AANSLUITENDE vergadering, kan dus eerder beginnen

2.Vaststellen agenda

8.Rondvraag


Korte aantekeningen