Dinsdag 4 juli 2017, commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J)Aanvang: 14:25 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.E130041

Voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie

Bespreking passages uit het verslag van de JBZ-Raad van 8-9 juni 2017 over het EOM en deadline T02382

3.COM(2017) 352

Voorstel voor een verordening betreffende het Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)

Procedure

4.COM(2017) 344

Voorstel voor een verordening inzake het Europees strafregisterinformatiesysteem (ECRIS) voor onderdanen van derde landen

Procedure

6.Rondvraag


Korte aantekeningen