Dinsdag 4 juli 2017, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 13:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.33.623 EK, N

Motie-Rinnooy Kan (D66) c.s. over het veiligstellen van beloning op minimumloonniveau; Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht

Bespreking conceptbrief in reactie op de brief van de minister van SZW van 26 juni 2017 (verslag schriftelijk overleg; 33623, P)

7.Rondvraag


Korte aantekeningen