34.375

Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de veranderende arbeidsmarkt en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolkingDit voorstel wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts, en enige andere wijzigingen.

De voorgestelde wijzigingen vloeien vooral voort uit het advies "Betere zorg voor werkenden" van de Sociaal-Economische Raad (SER) van 19 september 2014 en uit de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 januari 2015 (TK 25.883, nr. 247PDF-document) met het kabinetsstandpunt over dit advies. In die brief waren de volgende voornemens voor wetswijziging aangekondigd:

  • versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners;
  • verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding;
  • het kunnen consulteren van de bedrijfsarts;
  • ruimte voor professionele beroepsuitoefening door bedrijfsarts en andere arbodienstverleners met taken uit de arboregelgeving;
  • het basiscontract arbodienstverlening;
  • meer mogelijkheden voor handhaving op bovenstaande onderwerpen, en
  • toezicht.

Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 13 september 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, SGP, ChristenUnie, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren en PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 januari 2017 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de VVD is daarbij aantekening verleend


Kerngegevens

ingediend

22 december 2015

titel

Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts, en enige andere wijzigingen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

48