Dinsdag 4 juli 2017, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.34522

Initiatiefvoorstel-Leijten, Slootweg en Ploumen Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

Bespreking brief minister VWS inzake beantwoording voorlopig verslag (34522, I)

7.Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen