Dinsdag 11 juli 2017, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 12:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.34453, G

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 juli 2017 inzake wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen (34453, G)

3.34516

Opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet

Voorbereidend onderzoek

6.Rondvraag


Korte aantekeningen