Dinsdag 11 juli 2017, commissie Economische Zaken (EZ)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.Kapitaalstorting InnovationQuarter

Brief van de minister van EZ van 30 juni 2017 inzake Kapitaalstorting InnovationQuarter (I/II 29697, C/36)

Bespreking

6.Rondvraag


Korte aantekeningen