Dinsdag 12 september 2017, commissie Veiligheid en Justitie (V&J)Aanvang: 16:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

4.T02309

Toezegging Informeren over spreekrecht bij TBS-zittingen (34.082)

Bespreking Brief van de minister van Veiligheid en Justitie (V&J) van 15 augustus 2017 over de uitvoering van toezegging T02309 over spreekrecht bij tbs-zittingen

6.Verzoek tot ontvangst Italian Parliamentary Commission against organized crime

Bespreking

8.Rondvraag


Korte aantekeningen