Dinsdag 3 oktober 2017, commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Tussenrapportage programma Bewust Omgaan met Veiligheid

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van I&M van 23 augustus 2017 (28663, B / 32862)

Inbreng schriftelijk overleg

4.Introductie artikel 20 Infrastructuurfonds

Brief - met bijlagen - van de minister van I&M van 19 september 2017 (34775-A, A)

Bespreking brief

6.Rondvraag


Korte aantekeningen