Dinsdag 31 oktober 2017, commissies Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) en Economische Zaken (EZ)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Nieuw pakket Europese voorstellen 'Europa in beweging'

Brief van de minister van I&M van 23 oktober 2017 in reactie op brief van 21 september 2017 (verslag schriftelijk overleg 34734, A)

Bespreking verslag schriftelijk overleg

3.Rondvraag


Korte aantekeningen