Dinsdag 17 april 2018, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 16:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
34854

Intrekking van de Wet raadgevend referendum

Voorbereidend onderzoek

3.
34652

Verdere modernisering van de Huurcommissie en introductie van een verhuurderbijdrage

Bespreking nieuw datumvoorstel voor de plenaire behandeling

5.
Wiv2017 (onder voorbehoud ontvangst reactie regering)

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 april 2018 in reactie op de brief vanuit de commissie van 12 april 2018

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen