Dinsdag 29 januari 2019, commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Financiën (FIN)Aanvang: 15:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
T02514

Toezegging Regelmatig informeren over stand van zaken ten aanzien van de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt (34.775/34.700)

Bespreking brief van 15 januari 2019 (34036, O) over de voortgang maatregelen werken als zelfstandige

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen