T02514

Toezegging Regelmatig informeren over stand van zaken ten aanzien van de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt (34.775/34.700)De Staatssecretaris van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Sent (PvdA), mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, toe de Kamer regelmatig te zullen informeren over de stand van zaken van maatregelen met betrekking tot de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt en het overleg hierover met de sociale partners en de sector zelf.


Kerngegevens

Nummer T02514
Status voldaan
Datum toezegging 12 december 2017
Deadline 1 juli 2019
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Hoofdverantwoordelijke)
Staatssecretaris van Financiën
Kamerleden Prof.dr. E.M. Sent (PvdA)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen arbeidsmarkt
arbeidsrelatie
Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties
zelfstandigen
Kamerstukken Miljoenennota 2018 (34.775)
Kabinetsformatie 2017 (34.700)


Uit de stukken

Handelingen I 2017-2018, nr. 12, item 7 - blz. 80

Staatssecretaris Snel:

Mevrouw Sent vroeg wanneer het kabinet gaat rapporteren over de zelfstandigen, omdat we een aantal beleidsinitiatieven hebben aangekondigd. Voor de vervanging van de Wet DBA wil het kabinet al in 2019 wetgeving afronden. Daaraan voorafgaand, uiteraard nog los van het wetsvoorstel zelf, zullen de minister van SZW en ik de Kamer regelmatig informeren over de stand van zaken, ook met betrekking tot de uitkomsten die wij met de sociale partners op dit terrein en de sector zelf hebben.


Brondocumenten


Historie