Dinsdag 19 maart 2019, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35006

Toevoegen bevoegdheid tot opleggen bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van de Wet verbod pelsdierhouderij

Voorbereidend onderzoek

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen