Dinsdag 18 juni 2019, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 16:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
31.985, C

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over EU-conceptmandaten voor onderhandelingen met de VS; Buitenlands beleid en handelspolitiek

4.
21.501-02, AT

Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake verslag Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 mei 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen