Dinsdag 9 juli 2019, Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)



Aanvang: 17:15 uur

Agenda


Korte aantekeningen