Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 10 september 2019, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 15:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
34349, N

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 juli 2019 inzake informatieverzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur betreffende de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34349, N)

4.
Halfjaarlijks toezeggingenrappel BIZA

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 september 2019 inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen