33.797

Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiekDit voorstel wijzigt de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) en de Huisvestingswet naar aanleiding van de evaluatie van de Wbmgp. Het wetsvoorstel biedt gemeenten een aanvullend instrumentarium om (ernstige) leefbaarheidsproblemen aan te pakken.

Het aanvullend instrumentarium voorziet onder meer in (extra) mogelijkheden om ongewenste woningvorming tegen te gaan, om malafide pandeigenaren aan te pakken en om de gebiedsaanwijzing maximaal vier maal te verlengen met telkens een periode van vier jaar.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.797, nr. 2) is op 6 maart 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, Bontes, SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66 en PvdA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 april 2014 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA (behalve de leden Koole en Witteveen), CDA, ChristenUnie, SGP en 50PLUS stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft bij brief van 15 juni 2021 nadere vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgelegd naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van 4 mei 2021 (EK, Y) over de brief van de minister van 12 februari 2021 (EK, X) met een afschrift van het besluit op de aanvraag van de gemeente Rotterdam tot aanwijzing van gebieden voor selectieve woningtoewijzing.


Kerngegevens

ingediend

11 november 2013

titel

Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en de Huisvestingswet naar aanleiding van de evaluatie van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Wonen en Rijksdienst

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-72] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-72] documenten