T01895

Toezegging Beslissingen inzake verlenging melden aan de Kamer (33.797)De Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ter Horst (PvdA), toe zijn beslissingen op verzoeken van gemeenten om verlenging van de gebiedsaanwijzing aan de Kamer te melden.


Kerngegevens

Nummer T01895
Status voldaan
Datum toezegging 8 april 2014
Verantwoordelijke(n) Minister voor Wonen en Rijksdienst
Kamerleden Dr. G. ter Horst (PvdA)
Commissie commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie legisprudentie
Onderwerpen Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
Kamerstukken Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (33.797)


Uit de stukken

Handelingen I 2013-2014, nr. 26, item 6 - blz. 3-4

Minister Blok: De structuur van de wet, waarbij iedere vier jaar een verzoek bij de minister moet worden ingediend, is in zichzelf natuurlijk een zware procedure. Een nog zwaardere procedure zou zijn om ook steeds weer een volledige gang door het parlement te maken. Het parlement kan een minister natuurlijk wel altijd ter verantwoording roepen. Het heeft daarmee wel de mogelijkheid om, wanneer er echt grote zorg is over de manier waarop de minister gebruikmaakt van zijn bevoegdheid, de minister aan te spreken en te zeggen: dat dachten wij niet!

(...)

Mevrouw Ter Horst (PvdA): Ik kom nog even terug op de uitspraak van de minister dat het parlement de minister altijd ter verantwoording kan roepen en dat de minister na vier jaar steeds weer beoordeelt of een verzoek van een gemeente kan worden gehonoreerd. Wat hij zegt is waar, zeker het eerste. Is de minister dan ook bereid om dat soort beslissingen van hem uit eigen initiatief aan de Kamer te melden en daarbij ook zijn beslissing en de onderbouwing van de gemeente die het aanvraagt, aan de Kamer te melden, zodat zij daarover met hem of met zijn opvolger in contact kan treden?

Minister Blok: Zeker. Daar ben ik toe bereid.


Brondocumenten


Historie