Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 24 september 2019, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 17:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda [LET OP: DEZE VERGADERING IS AANSLUITEND AAN BIZA + FIN + SZW]

3.
Toezegging T02577

Toezegging Voorlichtingscampagne (34.652)

Bespreking van de brief van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 september 2019 inzake beantwoording vragen van de PvdD-fractie over Aanpak Goed Verhuurderschap en bekendheid en toegankelijkheid van de Huurcommissie

4.
34349, G

Motie-Schalk (SGP) c.s. over de wenselijkheid van een onderzoek om gezichtsbedekkende kleding in zijn algemeenheid te verbieden bij manifestaties en demonstraties; Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 september 2019 inzake gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties

5.
Toezegging T01237

Toezegging Toezending conceptversie richtlijn (22.112 / 31.544, CK)

Bespreking van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 10 september 2019, voor zover betrekking hebbend op deze toezegging

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen