Dinsdag 15 oktober 2019, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)Aanvang: 17:30 uur

Agenda

3.
Thema Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid

4.
Thema Participatie

6.
Thema Rechtspraak en rechtsbescherming


Ter kennisneming