Dinsdag 15 oktober 2019, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 14:20 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (NB deze vergadering is aansluitend aan KOREL + I&A/JBZ)

4.
35.300 IV / 31.568, B

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake reisverslag naar de bovenwindse eilanden van 22-25 september 2019; Staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk

Bespreking

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen