Motie-De Graaf (D66) c.s. over een evaluatie van het Statuut voor het Koninkrijk (EK 34.300 IV / CXIX, P)In deze motie wordt de regering verzocht om een evaluatie van het Statuut voor het Koninkrijk met het oog op eventuele modernisering te bevorderen en daarover in overleg te treden met de andere landen binnen het Koninkrijk en de eilandbesturen in Caraibisch Nederland. ingediend

21 juni 2016

resultaat

Op 28 juni 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdA en PVV stemden tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

De commissie heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij brief van 30 juni 2016 gevraagd naar de uitvoering van de aanvaarde moties. De minister heeft bij brief van 5 oktober 2016 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg dat de commissie op 7 oktober 2016 heeft vastgesteld (EK 34.550 IV / CXIX, A).