Dinsdag 15 oktober 2019, commissies Koninkrijksrelaties (KOREL) en Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 14:15 uur

Agenda


Korte aantekeningen