Dinsdag 3 december 2019, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
35042

Wijziging Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster

Bespreking van de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 29 november 2019 inzake voorlichting Raad van State over twee aanvaarde amendementen in het wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet 2008 onder meer in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure

4.
Nadere reactie op halfjaarlijks toezeggingenrappel BVOM

Bespreking van de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 26 november 2019 inzake diverse toezeggingen (35000 VIII, E)

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen