Dinsdag 21 januari 2020, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 13:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO), Curaçao, 7-10 januari 2020

Afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) januari 2020; Interparlementair Koninkrijksoverleg vanaf 2014

Mondelinge terugkoppeling door delegatieleden


4.
Mededelingen en informatie5.
Rondvraag


Korte aantekeningen