Dinsdag 4 februari 2020, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen