Dinsdag 10 maart 2020, commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Financiën (FIN)Aanvang: 16:30 uur

Agenda

1.
Inloop

3.
Mondeling overleg met de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën over de toekomst van het pensioenstelsel4.
Sluiting